JS1k 2010 demo — by Stefan Trenkel

'Der springende Punkt' is here.